Το ολλανδικό μοντέλο

Εικόνα για το άρθρο “Το ολλανδικό μοντέλο”

Το «Red Umbrella Αthens» διεκδικεί σε πολιτικό επίπεδο τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν2734/1999) και της άρσης των εμποδίων της αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ σύμφωνα με το Ολλανδογερμανικό μοντέλο και το μοντέλο της Ν. Ζηλανδίας. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο σεξ δεν πρέπει να διώκονται ποινικά και ότι η κατασταλτική νομοθεσία τους καθιστά περαιτέρω ευάλωτους και ευάλωτες, στην εκμετάλλευση, το στιγματισμό και την περιθωριοποίηση. Η αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ και η εξίσωση της με άλλα επαγγέλματα (κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος) έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σεξ διεθνώς και κάτι που επιθυμούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ και η εξίσωσή της με τα υπόλοιπα επαγγέλματα θα διευκολύνει την καταγγελία παραβιάσεων και παράνομων πράξεων εις βάρος τους, καθώς επίσης θα ενισχύσει την κοινωνική τους ένταξη αφού δεν θα φέρουν το στίγμα.