Το σουηδικό μοντέλο

Εικόνα για το άρθρο “Το σουηδικό μοντέλο”

Το «Σουηδικό μοντέλο» για την εργασία στο σεξ που ποινικοποιεί τους πελάτες υπηρεσιών σεξ με παροχές «διάσωσης» για τους εργαζόμενους στο σεξ θεωρώντας εκ προοιμίου ότι είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, είναι πλήρως αποτυχημένο καθώς δεν έχoυν μειωθεί τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης- εμπορίας ανθρώπων ούτε ο αριθμός των εργαζομένων στο σεξ.  Εμπειρικά δεδομένα, έρευνες και μαρτυρίες εργαζομένων στην πραγματικότητα υποδεικνύουν την αρνητική επίδραση του Σουηδικού Μοντέλου στην υγεία, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ. [ 1, 2]