Ο δεκάλογος που υπαγορεύει την ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισης

  1. Στο νόμο 2734/1999 γίνεται λόγος για εκδιδόμενα άτομα και όχι για εργαζόμενους στο σεξ. Ο διαχωρισμός αντανακλά την αντίληψη του νομοθέτη ότι οι ασκούντες το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με κάθε άλλο εργαζόμενο σε άλλο τομέα εργασίας.

  2. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την εργασία στο σεξ στο δρόμο ή σε ξενοδοχεία, μία πραγματικότητα που πάντοτε υφίστατο και θα υφίσταται στα αστικά κέντρα και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να ωθεί τους εργαζόμενους στο σεξ στην παρανομία και να μη μπορεί να ελέγξει το επάγγελμα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

  3. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι εργαζόμενοι στο σεξ θα πρέπει να είναι άγαμοι ή σε χηρεία ή διαζευγμένοι και όχι παντρεμένοι, πρόβλεψη που αμφισβητεί ευθέως τα ίσα δικαιώματα στην εργασία.

  4. Το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μόνο ετών, χρονικός περιορισμός που δεν ισχύει για κανένα άλλο επάγγελμα.

  5. Οι εργαζόμενοι στο σεξ έχουν υποχρέωση να εξετάζονται κάθε 15 ημέρες για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η υπέρμετρα συχνή περιοδικότητα δεν παρέχει επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, αντίθετα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τους εργαζόμενους στο σεξ να εργασθούν σε καθεστώς νομιμότητας.

  6. Στην πράξη ο νομοθέτης καθιστά σχεδόν αδύνατη τη νόμιμη εργασία στο σεξ σε χώρους εντός του αστικού ιστού καθώς δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές.

  7. Ο νόμος απαγορεύει τον ομαδικό εταιρισμό και στις περιπτώσεις που επιτραπεί η εκ περιτροπής εργασίας τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήματος.

  8. Επίσης απαγορεύεται η χορήγηση δεύτερης άδειας στο ίδιο οίκημα ή στην ίδια πολυκατοικία και για την εγκατάσταση σε μία πολυκατοικία προβλέπεται η συγκατάθεση και των ιδιοκτητών και των ενοίκων αυτής.

  9. Προβλέπεται η δυνατότητα των Δήμων να καθορίζουν τον αριθμό των αδειών εγκατάστασης, πρόβλεψη που δεν υφίσταται για άλλα επαγγέλματα.

  10. Τέλος, ο νόμος περιλαμβάνει την αδικαιολόγητα περιοριστική διάταξη ότι αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης του βοηθητικού-υπηρετικού προσωπικού να είναι άνω των 50 ετών και με υποχρέωση να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.

 

Tο «Red Umbrella Athens» καλεί την Ελληνική Πολιτεία και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ταχθούν στην πλευρά του αυτονόητου, στην πλευρά της ισονομίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων που υφίστανται καθημερινά οι άνθρωποι που εργάζονται στο σεξ, και να προβούν σε άμεση αναθεώρηση του Ν2734/1999 «Εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις».