Νομικό πλαίσιο

Εικόνα για το άρθρο “Νομικό πλαίσιο”

Τα εργαζόμενα άτομα στο σεξ που ζουν στην Ελλάδα ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού ή θρησκείας και καταγωγής δεν αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες, καθώς είναι αδύνατο πρακτικά να εκδώσουν νόμιμη άδεια εργασίας και επομένως στερούνται βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων διαβιώντας σε καθεστώς παρανομίας με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της υγείας τους και ελάχιστες δυνατότητες διαφυγής από συνθήκες φτώχειας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Είναι αδύνατο να εκδώσουν άδεια εργασίας γιατί απαγορεύεται; Όχι, δεν απαγορεύεται. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 2734/1999 προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος επ’ αμοιβή εκδιδομένων προσώπων, η άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων όπως και την πρόσληψη υπηρετικού/βοηθητικού προσωπικού. [ΦΕΚ του νόμου 2734/1999]. Όμως, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι τόσο αυστηρές που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την έκδοσή τους.

Η λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα εδώ για τις 3 διαφορετικές άδειες: για ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στο σεξ, για τους χώρους υπηρεσιών σεξ και για τους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό.