Σχετικά με εμάς

Εικόνα για το άρθρο “Σχετικά με εμάς”

Το Red Umbrella Athens (RUA) είναι Κέντρο Ενδυνάμωσης Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ. Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο 2015 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», των Κέντρων Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας «Checkpoint» & του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας» και λειτουργεί υπό την επιστημονική επιμέλεια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εργαστηρίου Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιούλιο του 2022 άρχισε να λειτουργεί και το Red Umbrella Thessaloniki (RUTh), το αντίστοιχο κέντρο μας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το Red Umbrella έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από άτομα τόσο της κοινότητας των εργαζόμενων στο σεξ όσο και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η λειτουργία μας βασίζεται σε κατευθυντήριες οδηγίες και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών παγκόσμιων οργανισμών και συλλόγων εργαζομένων στο σεξ (e.g. NSWP, WHO, ESWA). Το Red Umbrella Athens έλαβε τιμητική διάκριση στα Healthcare Business Awards το 2018 στην κατηγορία των δράσεων συλλόγων ασθενών με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και την προαγωγή της πρόληψης.

Η αποστολή του Red Umbrella είναι να αποτελεί σημείο συνάντησης και ενδυνάμωσης σε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και κριτική. Πρεσβεύουμε ότι τα εργαζόμενα άτομα στο σεξ πρέπει να είναι ίσοι πολίτες αυτής της χώρας σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, νομικό, οικονομικό κ.λπ.) και να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο σε ατομικό, κοινωνικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο. Διεκδικούμε σε πολιτικό επίπεδο τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν2734/1999) και την άρση των εμποδίων για την αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ σύμφωνα με το Ολλανδογερμανικό μοντέλο και το μοντέλο της Ν. Ζηλανδίας. 

Από την ίδρυση του Red Umbrella μέχρι και σήμερα συμμετέχουμε ενεργά σε επιστημονικά συνέδρια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, όπως και συνολικά της κοινωνίας. Είμαστε μέλος των εξής διεθνών δικτύων:

Η δομή μας παρέχει υπηρεσίες και υλοποιεί ποικίλα προγράμματα και καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με ίση και ουσιαστική συμμετοχή στην οργάνωση, τη διοίκηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση από άτομα που εργάζονται στο σεξ. Η κοινή μας πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων που εργάζονται στο σεξ, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πολιτείας και συνολικά της κοινωνίας, την παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης και την προαγωγή της υγείας, με απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη των εργαζόμενων στο σεξ στην Ελλάδα.