Κοινωνικό πλαίσιο

Εικόνα για το άρθρο “Κοινωνικό πλαίσιο”

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με την υπάρχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση τα εργαζόμενα στο σεξ άτομα είναι εκτεθειμένα σε σωματική και σεξουαλική βία εξαιτίας της ποινικοποίησης και της διασταύρωσης διαφόρων μορφών καταπίεσης, όπως ο σεξισμός, η πορνοφοβία, η ομοφοβία, η τρανσφοβία, ο ρατσισμός και ο ταξισμός. Ο φεμινισμός υπέρ της εργασίας στο σεξ πρεσβεύει ότι η «πορνεία» – ή όπως είναι πια ο επίσημος όρος, η εργασία στο σεξ – μπορεί να είναι επάγγελμα, που όπως όλα τα επαγγέλματα ενέχουν ταξικές, έμφυλες και φυλετικές κοινωνικές σχέσεις και ανισότητες.

Από το 2015 έως και σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που εργάζονται στο σεξ και δεν αποτελούν θύματα σωματεμπορίας έχουν καταγγείλει στο «Red Umbrella Athens» τα προβλήματα καταστολής από τις αρχές και την έλλειψη υπηρεσιών επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξής τους. Το καθεστώς παρανομίας των ατόμων που εργάζονται στο σεξ και του βοηθητικού προσωπικού δημιουργείται και ενισχύεται σημαντικά από την ανέφικτη εφαρμογή του Ν.2434/1999. Ο κοινωνικός αποκλεισμός τους και οι πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται καταστρατηγούν κάθε ανθρώπινο και εργασιακό δικαίωμα με συνέπεια την εξώθηση σε συνθήκες κοινωνικής επισφάλειας, φτώχειας, βίας και κινδύνου έκθεσης στον ιό HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Το Red Umbrella υποστηρίζει την άμεση εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν προταθεί από το Συνήγορο του Πολίτη στο πόρισμα που δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεµβρίου 2003 με Αρ. Πρωτ.: 14667/03/2.1, και αφορούν «προτάσεις για την τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας των εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η άµεση ενεργοποίηση του νόµου, χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα των ασκούντων την εν λόγω δραστηριότητα και ταυτόχρονα, να προστατεύονται τα κρίσιµα δηµόσια αγαθά της υγείας, της τάξης, της ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης[1]

Η ποινικοποίηση των ανθρώπων και όποιων παραμέτρων της βιομηχανίας του σεξ τείνει να ωθεί τους εργαζόμενους  στη φτώχεια, να αυξάνει την ευαλωτότητά τους σε βία και διακρίσεις, να μειώνει τη δύναμή τους σε διαπραγματεύσεις με τους πελάτες, να τους καταδιώκει επειδή εργάζονται μαζί σε κοινούς χώρους, αλλά και να οδηγεί στην απέλαση των εργαζομένων μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το υπ’ αρ. πρωτ. 14667/03/2.1/6-11-2003 πόρισµα που συνέταξε ο Συνήγορος του Πολίτη, μπορείτε να το βρείτε εδώ.