Δικαιώματα Οπτικοακουστικού Υλικού

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο έχουν παραχθεί για το Red Umbrella Athens ή / και τη Θετική Φωνή.

Επίσης, χρησιμοποιούνται εικόνες από:

Business photo created by freepik – www.freepik.com
Business photo created by jcomp – www.freepik.com
Pattern photo created by awesomecontent – www.freepik.com