Δράσεις street-work

Εικόνα για το άρθρο “Δράσεις street-work”

Η ομάδα δράσεων στο πεδίο του Red Umbrella Athens, του Red Umbrella Thess και της Θετικής Φωνής πραγματοποιεί παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης εκτός δομής προσεγγίζοντας εργαζόμενα άτομα στο σεξ στο δρόμο, σε οίκους ανοχής/studios και σε άλλους χώρους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας 5 φορές την εβδομάδα και της Θεσσαλονίκης 2 φορές την εβδομάδα.

Το street work αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της δράσης μας, με σκοπό την προσέγγιση των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους για ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη, την τακτική εξέταση, τη σεξουαλική υγεία και τη μείωση βλάβης.

Οι στοχευμένες αυτές παρεμβάσεις έχουν δομηθεί και υλοποιούνται με την παραδοχή ότι κάθε πρωτοβουλία μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη όταν ο οργανισμός προσεγγίσει τον πληθυσμό στόχο στο χώρο όπου συγκεντρώνεται και όχι αντίστροφα όταν περιμένει ή προσκαλεί τον ωφελούμενο να επισκεφθεί το δικό του χώρο.

Η ομάδα εργασίας στο δρόμο της «Θετικής Φωνής» αποτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Συλλόγου με πολυετή εμπειρία στο πεδίο και στην προσέγγιση ευάλωτων ή κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμών, καθώς και από εθελοντές που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια στο συγκεκριμένο αντικείμενο και έχουν αξιολογηθεί.