Η αποστολή μας

Εικόνα για το άρθρο “Η αποστολή μας”

Η αποστολή του Red Umbrella Athens  είναι να αποτελεί σημείο συνάντησης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των εργαζόμενων στο σεξ χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, έτσι ώστε να μην αποτελούν περιθωριοποιημένη και στιγματισμένη ομάδα. Αντιθέτως πρεσβεύουμε ότι τα εργαζόμενα άτομα στο σεξ πρέπει να είναι ίσοι πολίτες αυτής της χώρας σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, νομικό, οικονομικό κ.λπ.) και να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο.