Η πρότασή μας για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα

Διεκδικούμε σε πολιτικό επίπεδο την βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν2734/1999) και την άρση των εμποδίων της αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ σύμφωνα με το Ολλανδογερμανικό μοντέλο και το μοντέλο της Ν. Ζηλανδίας.