Η πρότασή μας για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα

Εικόνα για το άρθρο “Η πρότασή μας για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα”

Διεκδικούμε σε πολιτικό επίπεδο την βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν2734/1999) και την άρση των εμποδίων της αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ σύμφωνα με το Ολλανδογερμανικό μοντέλο και το μοντέλο της Ν. Ζηλανδίας.