Οι συνεργασίες μας

Συμμετέχουμε σε επιστημονικά συνέδρια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, όπως και συνολικά της κοινωνίας. Είμαστε μέλος των εξής διεθνών δικτύων:

  • International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE)
  • Global Network of Sex Work Projects (NSWP)
  • The Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN)
  • TAMPEP-The European Network for the Promotion of Rights and Health among Migrant Sex Workers.