Οι συνεργασίες μας

Εικόνα για το άρθρο “Οι συνεργασίες μας”

Συμμετέχουμε σε επιστημονικά συνέδρια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, όπως και συνολικά της κοινωνίας. Είμαστε μέλος των εξής διεθνών δικτύων: