Οι συνεργασίες μας

Συμμετέχουμε σε επιστημονικά συνέδρια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, όπως και συνολικά της κοινωνίας. Είμαστε μέλος των εξής διεθνών δικτύων: