Τα αποτελέσματα του έργου μας

Εικόνα για το άρθρο “Τα αποτελέσματα του έργου μας”

Το κέντρο ημέρας λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015 για τις (τρανς και cis) γυναίκες εργαζόμενες στο σεξ και από το Σεπτέμβριο του 2017 για τους άνδρες.

 

Μέχρι σήμερα έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του πάνω από 2000 άτομα σε 1.400 ατομικές συνεδρίες.

 

Έχουν διενεργηθεί πάνω από 650 εξετάσεις και έχουν διανεμηθεί πάνω από 50.000 δωρεάν προφυλακτικά και 1.250 κιτ ασφαλούς ενέσιμης χρήσης, καθώς και τεστ εγκυμοσύνης.

 

Συνολικά έχουν γίνει 250 παραπομπές σε άλλους φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών για θέματα όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η ψυχική υγεία, η μείωση βλάβης και άλλες κοινωνικές παροχές.