Το μοντέλο λειτουργίας μας

Εικόνα για το άρθρο “Το μοντέλο λειτουργίας μας”

Το Red Umbrella Athens έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από άτομα της κοινότητας των εργαζόμενων στο σεξ και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

 

  • Άτομα που ζουν με HIV/HCV
  • Άτομα με ιστορικό χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών
  • ΛΟΑΤΚΙ+
  • Πρόσφυγες και μετανάστες
  • Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας

 

Η λειτουργία μας βασίζεται σε κατευθυντήριες οδηγίες και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών παγκόσμιων οργανισμών και συλλόγων εργαζομένων στο σεξ (e.g. NSWP, WHO).

 

Η δομή μας παρέχει υπηρεσίες και υλοποιεί ποικίλα προγράμματα και καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με ίση και ουσιαστική συμμετοχή στην οργάνωση, τη διοίκηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση από άτομα που εργάζονται στο σεξ.