Το πρόγραμμα TransR

Εικόνα για το άρθρο “Το πρόγραμμα TransR”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος “Θετική Φωνή” και το Red Umbrella Athens συμμετέχουν ως εθνικοί συντονιστές στην υλοποίηση του προγράμματος “TransR – Trans Sex Workers Rights are Human Rights“.

Το TransR είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα με διάρκεια δύο ετών που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship (REC)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχο έχει να συμβάλλει στην προάσπιση και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των τρανς εργαζόμενων στο σεξ μέσω παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης δεξιοτήτων και ενίσχυσης των γνώσεων σε κοινοτικό επίπεδο.

Ορισμένες από τις υπό υλοποίηση παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Διερεύνηση και κωδικοποίηση των κρισιμότερων ζητημάτων και αναγκών των τρανς εργαζομένων στο σεξ, με σκοπό την αξιοποίηση των ευρημάτων στην αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο της ίδιας της κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινού για τα δικαιώματα των τρανς εργαζομένων στο σεξ μέσω ιστοσελίδας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έντυπου υλικού.
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς την κοινότητα για νομικά ζητήματα, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κ.λπ.
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θέματα ταυτότητας φύλου και εργασίας στο σεξ προς επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας, δημοσιογράφους, κρατικούς αξιωματούχους, ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις κ.λπ.

Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί σημαντικά νομοθετικά βήματα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων, τα τρανς άτομα δεν απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου και υπόκεινται σε πολλαπλές μορφές βίας και διακρίσεων. Ακόμη πιο ευάλωτα σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης είναι τα τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TransR φιλοδοξεί να προάγει πολιτικές ισότητας και κοινωνικής ένταξης για τα τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω οργανώσεις:

  • AGENCIA PIAGET PARA O DESENVOLVIMENTO- APDES με έδρα την Πορτογαλία (συντονιστής προγράμματος)
  • INFORMATION EDUCATION AND SUPPORT FOR MIGRANT WOMEN-LEFOE με έδρα την Αυστρία
  • MOVIMENTO IDENTITA TRANSESUALE με έδρα την Ιταλία, – ASOCIACION HETAIRA με έδρα την Ισπανία
  • ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ – Red Umbrella Athens με έδρα την Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας TransR.eu.